Kepentingan sains dalam kehidupan harian

Kepentingan sains dalam kehidupan harian.

                 

1.Bidang perubatan: mengesan bagi mencegah penyakit pada peringkat awal. Rawat dengan terciptanya ubat-ubatan serta peralatan perubatan berteknologi baharu.

2.Bidang teknologi maklumat: Memudahkan komunikasi dan pemindahan maklumat dengan lebih cepat,mudah dan berkesan.

3.Bidang Pendidikan: Menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih menarik dan berkesan. contoh pengguna komputer tercipta software pengajaran.

4.Bidang Pengangkutan: Membolehkan manusia bergerak dan mengangkut barang dengan cara yang mudah.

5. Bidang Pertanian: Meningkatkan hasil serta kualiti pertanian dan produk ternakan.

6.Bidang Perindustrian: Mengembangkan teknologi baru untuk menghasilkan produk baru.

This entry was posted on Friday, January 18th, 2013 at 9:53 pm and is filed under kepentingan sains dalam kehidupan. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.